Home » О НСВО » Правни нормативи за рад НСВО

Правни нормативи за рад НСВО

Рад  НСВО  се одвија  по поступцима који су дефинисани у следећим правним нормативима:

  • Закон о високом образовању (“Службени гласник РС”, број 76/05)
  • Пословник о раду НСВО   
  • Правилник о процедури одлучивања у другом степену по жалбама на првостепене одлуке о акредитацији                                     

Архива вести