Home » О НСВО » Чланови НСВО

Чланови НСВО

Народна скупштина Републике Србије је на својој седници одржаној 4. фебруара 2022. године донела одлуку о избору чланова Националног савета за високо образовање:

– на предлог Конференције универзитета:

 

1. проф. др Олга Јовић Прлаиновић,
потпредседник НСВО

Редовни професор Правног факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
olga.jovic@pr.ac.rs

 

2. проф. др Гордана Коцић,
генерални секретар НСВО

Редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Нишу
gordana.kocic@medfak.ni.ac.rs
kocicrg@yahoo.co.uk

 

3. проф. мр Гордана Матијевић Недељковић, 
Редовни професор Факултета музичке уметности Универзитета у Београду
gordana.matijevic963@gmail.com

 

 

4. проф. др Мирјана Радовић Марковић, 
Редовни професор Универзитета Привредна академија у Новом Саду
mirjana.radovic.markovic@bba.edu.rs

 

 

5. проф. др Небојша Здравковић,
Редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
nzdravkovic@medf.kg.ac.rs
nzdravkovic@gmail.com

 

6. проф. др Срђан Рончевић,
Редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду
srdjan.roncevic@dh.uns.ac.rs

 

 

– на предлог Конференције академија струковних студија и високих школа:

 

7. др Вера Милошевић,
професор струковних студија Академије струковних студија Шабац
milosevicvera55@gmail.com

 

 

8. др Татјана Маринковић,
професор струковних студија Академије техничких струковних студија Београд
tmarinkovic@politehnika.edu.rs

 

 

– на предлог Министарства просвете, науке и технолошког развоја:

9. проф. др Бела Балинт,
председник НСВО 

редовни члан Српске академије науке и уметности и професор на Војномедицинској академији у Београду
balintbela52@yahoo.com

 

 

10. проф. др Александра Вранеш, 
Редовни професор Филолошког факултета Универзитета у Београду
aleksandra.vranes@gmail.com

 

 

11. проф. др Хасан Ханић, 
потпредседник НСВО
Редовни професор Београдске банкарске академије – Факултета за банкарство, осигурање и финансије
hasan.hanic@bba.edu.rs

 

 

12. проф. др Раде Дорословачки,
потпредседник НСВО

Редовни професор Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду
doros953@gmail.com

 

13. проф. др Милија Сукновић, 
Редовни професор Факултета организационих наука Универзитета у Београду
milija.suknovic@fon.bg.ac.rs

 

 

14. Бранко Ковачевић,
Редовни професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду
kovacevic_b@etf.rs

 

 

15. Владимир Мако,
Редовни професор Архитектонског факултета Универзитета у Београду
makovl@arh.bg.ac.rs

 

– на предлог Привредне коморе Србије:

 

16. Владан Остојић
сувласник Vega IT
vladan@vegait.rs

 

 

17. Марина Ракић
Директор сектора за људске ресурсе MK Group
Члан Одбора директора
marina.rakic@mkgroup.rs

Архива вести