Home » О НСВО » Представници студената

Представници студената

На основу члана 22. став 2.  Закона о високом образовању, два представника које одреде  студентска конференција универзитета и студентска конференција академија струковних студија могу учествовати, без права одлучивања, у раду Националног савета у питањима из члана 11. тачке 7), 8) и 11) овог закона.

Представници студената

1. Стефан Коцић stefankocic@gmail.com Студентска конференција академија струковних студија Косовска 8,34000 Крагујевац
2. Никола Ивковић
ivkovicpravni@gmail.com 
Студентска конференција универзитета у Србији Краља Милана 48, Београд 

 

 

Архива вести