Home » O NSVO » Pravni normativi za rad NSVO

Pravni normativi za rad NSVO

Rad  NSVO  se odvija  po postupcima koji su definisani u sledećim pravnim normativima:

  • Zakon o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj 76/05)
  • Poslovnik o radu NSVO   
  • Pravilnik o proceduri odlučivanja u drugom stepenu po žalbama na prvostepene odluke o akreditaciji                                     

Arhiva vesti