Dobrodošli na internet prezentaciju NSVO


Novo!

Studije po dualnom modelu

JAVNI POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA ČLANA KOMISIJE ZA AKREDITACIJU NACIONALNOG AKREDITACIONOG TELA U POLJU DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH NAUKA


Materijal za prijavu kratkih programa studija

Arhiva vesti