Home » Search results for '����������������������������������������������� �������� ����������������������������������������� ���� ��������������������� ������������������������ - ����������������������������������������������� ��������� ������������������������� �������� ����������������������������������������� �������� skype:amt777' (Page 3)

Search Results for: ����������������������������������������������� �������� ����������������������������������������� ���� ��������������������� ������������������������ - ����������������������������������������������� ��������� ������������������������� �������� ����������������������������������������� �������� skype:amt777

Комисија за национални оквир квалификација

Комисија за међународну сарадњу

Комисија за координацију рада по жалбама на првостепене одлуке о акредитацији

Комисија за измене и допуне ЗВО

Правилници и стандарди за акредитацију и проверу квалитета

Правилници

Правилници о научним областима и листи назива

Правилници о условима за избор наставника

Систем високог образовања

Закони о високом образовању

Правни нормативи за рад НСВО

Рад  НСВО  се одвија  по поступцима који су дефинисани у следећим правним нормативима:

Представници студената

На основу члана 22. став 2.  Закона о високом образовању, два представника које одреде  студентска конференција универзитета и студентска конференција академија струковних студија могу учествовати, без права одлучивања, у раду Националног савета у питањима из члана 11. тачке 7), 8) и 11) овог закона.

Представници студената

1. Стефан Коцић stefankocic@gmail.com Студентска конференција академија струковних студија Косовска 8,34000 Крагујевац
2. Никола Ивковић
ivkovicpravni@gmail.com 
Студентска конференција универзитета у Србији Краља Милана 48, Београд 

 

 

Архива вести