Home » Search results for 'Viagra Approved Pharmacy ⭐ www.HealthMeds.online ⭐ Cheap Viagra Online - Buy Viagra 100mg'

Search Results for: Viagra Approved Pharmacy ⭐ www.HealthMeds.online ⭐ Cheap Viagra Online - Buy Viagra 100mg

Кратки програми студија

Правилник о организацији, спровођењу, издавању сертификата и поступку вођења евиденције за кратке програме студија

Правилник о садржају сертификата кратког програма студија

Елаборат за кратки програм студија

Информатор о раду НСВО

Информатор о раду 2018

Одлуке НСВO

Контакт

Национални савет за високо образовање Републике Србије
Немањина 22-26
Београд

email: nsvo@mpn.gov.rs

 

Документа и публикације

 

Студије по дуалном моделу

Измене и допуне Правилника о акредитацији студијских програма

Модел Елабората о студијском програму струковних студија који се реализује по дуалном моделу студија у високом образовању

Радна група за интернет-презентацију НСВО

Правилници и стандарди за акредитацију и проверу квалитета

Правилници

Правилници о научним областима и листи назива

Правилници о условима за избор наставника

Закони о високом образовању

Архива вести