Home » Search results for 'Как сказать девушке что она мне нравится фразы больше в insta---batmanapollo'

Search Results for: Как сказать девушке что она мне нравится фразы больше в insta---batmanapollo

Кратки програми студија

Правилник о организацији, спровођењу, издавању сертификата и поступку вођења евиденције за кратке програме студија

Правилник о садржају сертификата кратког програма студија

Елаборат за кратки програм студија

Информатор о раду НСВО

Информатор о раду 2018

Одлуке НСВO

Nacionalni savet za visoko obrazovanje (NSVO)

Контакт

Национални савет за високо образовање Републике Србије
Немањина 22-26
Београд

email: nsvo@mpn.gov.rs

 

Документа и публикације

 

Извештаји националном савету о раду

Студије по дуалном моделу

Измене и допуне Правилника о акредитацији студијских програма

Модел Елабората о студијском програму струковних студија који се реализује по дуалном моделу студија у високом образовању

Радна група за пословник

Радна група за интернет-презентацију НСВО

Архива вести