Home » О НСВО » Чланови НСВО

Чланови НСВО

Влада Републике Србије је на својој седници одржаној 5. априла 2018. године донела решење о именовању чланова Националног савета за високо образовање:

– на предлог Конференције универзитета:

1. проф. др Бранко Ковачевић kovacevic_b@etf.rs
Редовни професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду

2. проф. др Миодраг Поповић pop@kondor.etf.bg.ac.rs
Редовни професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду

3. проф. др Драган Ђорђевић dragan@pmf.ni.ac.rs
Редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу

4. проф. мр Гордана Матијевић Недељковић gordana.matijevic963@gmail.com
Редовни професор Факултета музичке уметности Универзитета уметности у Београду

5. проф. др Сергеј Остојић sergej.ostojic@uns.ac.rs
Редовни професор Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду

6. проф. др Небојша Здравковић nzdravkovic@medf.kg.ac.rs
Редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу

– на предлог Конференције академија струковних студија и високих школа:

7. др Иван Булатовић ivan.bulatovic@bbs.edu.rs
професор струковних студија, Београдска пословна школа – Висока школа струковних студија,

8. др Дамњан Радосављевић damnjanr@mts.rs
професор струковних студија, Висока пословно-техничка школа струковних студија Ужице

– на предлог Министарства просвете, науке и технолошког развоја:

9. проф. др Бела Балинт, председник НСВО balintbela52@yahoo.com
дописни члан Српске академије наука и уметности и редовни професор на Војномедицинској академији у Београду

10. проф. др Александра Вранеш aleksandra.vranes@gmail.com
Редовни професор Филолошког факултета Универзитета у Београду

11. проф. др Гордана Коцић, генерални секретар НСВО gordana.kocic@medfak.ni.ac.rs
Редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Нишу

12. проф. др Саша Обрадовић sobradovic@kg.ac.rs
Редовни професор Економског факултета Универзитета у Крагујевцу

13. проф. др Хасан Ханић hasan.hanic@bba.edu.rs
Редовни професор Београдске банкарске академије – Факултета за банкарство, осигурање и финансије

14. проф. др Бранислав Јеремић, потпредседник НСВО bane@kg.ac.rs
Редовни професор Факултета техничких наука Универзитета у Крагујевцу

– на предлог Привредне коморе Србије:

15. Небојша Бјелотомић Nebojsa.Bjelotomic@saga.rs
Директор SAGA d.o.o., Београд

16. Ана Стојановић ana.stojanovic@pks.rs
Руководилац Службе за дуално образовање и образовне политике, Привредна комора Србије, Београд

Архива вести