Home » O NSVO » Članovi NSVO

Članovi NSVO

Narodna skupština Republike Srbije je na svojoj sednici održanoj 4. februara 2022. godine donela odluku o izboru članova Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje:

– na predlog Konferencije univerziteta:

 

1. prof. dr Olga Jović Prlainović,
potpredsednik NSVO

Redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
olga.jovic@pr.ac.rs

 

2. prof. dr Gordana Kocić,
generalni sekretar NSVO

Redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu
gordana.kocic@medfak.ni.ac.rs
kocicrg@yahoo.co.uk

 

3. prof. mr Gordana Matijević Nedeljković, 
Redovni profesor Fakulteta muzičke umetnosti Univerziteta u Beogradu
gordana.matijevic963@gmail.com

 

 

4. prof. dr Mirjana Radović Marković, 
Redovni profesor Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu
mirjana.radovic.markovic@bba.edu.rs

 

 

5. prof. dr Nebojša Zdravković,
Redovni profesor Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu
nzdravkovic@medf.kg.ac.rs
nzdravkovic@gmail.com

 

6. prof. dr Srđan Rončević,
Redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
srdjan.roncevic@dh.uns.ac.rs

 

 

– na predlog Konferencije akademija strukovnih studija i visokih škola:

 

7. dr Vera Milošević,
profesor strukovnih studija Akademije strukovnih studija Šabac
milosevicvera55@gmail.com

 

 

8. dr Tatjana Marinković,
profesor strukovnih studija Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd
tmarinkovic@politehnika.edu.rs

 

 

– na predlog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja:

9. prof. dr Bela Balint,
predsednik NSVO 

redovni član Srpske akademije nauke i umetnosti i profesor na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu
balintbela52@yahoo.com

 

 

10. prof. dr Aleksandra Vraneš, 
Redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
aleksandra.vranes@gmail.com

 

 

11. prof. dr Hasan Hanić, 
potpredsednik NSVO
Redovni profesor Beogradske bankarske akademije – Fakulteta za bankarstvo, osiguranje i finansije
hasan.hanic@bba.edu.rs

 

 

12. prof. dr Rade Doroslovački,
potpredsednik NSVO

Redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
doros953@gmail.com

 

13. prof. dr Milija Suknović, 
Redovni profesor Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
milija.suknovic@fon.bg.ac.rs

 

 

14. Branko Kovačević,
Redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
kovacevic_b@etf.rs

 

 

15. Vladimir Mako,
Redovni profesor Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
makovl@arh.bg.ac.rs

 

– na predlog Privredne komore Srbije:

 

16. Vladan Ostojić
suvlasnik Vega IT
vladan@vegait.rs

 

 

17. Marina Rakić
Direktor sektora za ljudske resurse MK Group
Član Odbora direktora
marina.rakic@mkgroup.rs

Arhiva vesti