Home » O NSVO » Članovi NSVO

Članovi NSVO

Vlada Republike Srbije je na svojoj sednici održanoj 5. aprila 2018. godine donela rešenje o imenovanju članova Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje:

 

– na predlog Konferencije univerziteta:

1. prof. dr Branko Kovačević kovacevic_b@etf.rs
Redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

2. prof. dr Miodrag Popović pop@kondor.etf.bg.ac.rs
Redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

3. prof. dr Dragan Đorđević dragan@pmf.ni.ac.rs
Redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu

4. prof. mr Gordana Matijević Nedeljković gordana.matijevic963@gmail.com
Redovni profesor Fakulteta muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu

5. prof. dr Sergej Ostojić sergej.ostojic@uns.ac.rs
Redovni profesor Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu

 

– na predlog Konferencije akademija strukovnih studija i visokih škola:

6. dr Ivan Bulatović ivan.bulatovic@bbs.edu.rs
profesor strukovnih studija, Beogradska poslovna škola – Visoka škola strukovnih studija,

7. dr Damljan Radosavljević damnjanr@mts.rs
profesor strukovnih studija, Visoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija Užice

 

– na predlog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja:

8. prof. dr Bela Balint, predsednik NSVO balintbela52@yahoo.com
dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti i redovni profesor na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu

9. prof. dr Aleksandra Vraneš aleksandra.vranes@gmail.com
Redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

10. prof. dr Gordana Kocić, generalni sekretar NSVO gordana.kocic@medfak.ni.ac.rs
Redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu

11. prof. dr Ivan Radosavljević, potpredsednik NSVO ivan.radosavljevic@fpn.bg.ac.rs
Redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu

12. prof. dr Hasan Hanić hasan.hanic@bba.edu.rs
Redovni profesor Beogradske bankarske akademije – Fakulteta za bankarstvo, osiguranje i finansije

13. prof. dr Branislav Jeremić, potpredsednik NSVO bane@kg.ac.rs
Redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Kragujevcu

14. prof. dr Marijana Dukić Mijatović m.mijatovic@ef.uns.ac.rs
Redovni profesor Ekonomskog fakultet u Subotici Univerziteta u Novom Sadu

 

– na predlog Privredne komore Srbije:

15. Branko Milutinović brankom@nordeus.com
direktor Preduzeća za projektovanje i razvoj softvera Nordeus d.o.o.Beograd

16. Dragan Tomić dragant@microsoft.com
direktor Razvojnog centra Microsoft Software d.o.o. Beograd

 

Arhiva vesti