Home » O NSVO » Članovi NSVO

Članovi NSVO

 

1. Dr Jovan Stepanović jovan@tf.ni.ac.rs
Redovni profesor Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Nišu, Tehnološki fakultet, Leskovac-Univerzitet u Nišu

2. Dr Vladica Cvetković cvladica@rgf.bg.ac.rs

Redovni profesor Rudarsko-geološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu

3. Dr Dragan Đorđević dragan@pmf.ni.ac.rs

Redovni profesor Univerziteta u Nišu
Prirodno-matematičkog fakulteta

4. Prof. dr Ilija Kovačević ilijak@uns.ac.rs
Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu Dositeja

5. Dr Endre Pap epap@singidunum.ac.rs

Redovni profesor Univerziteta Singidunum,
Univerzitet Singidunum
6. Akademik Đorđe Šijački sijacki@ipb.ac.rs
Redovni profesor i naučni savetnik Instituta za fiziku Univerziteta u Beogradu, Institut za fiziku, Beograd
7. Akademik Slobodan Grubačić Bobo.grubacic@gmx.net

Profesor emeritus Univerziteta u Beogradu,
Univerzitet u Beogradu

8. Prof. Dr Dejan Popović-Predsednik dejan.popovic@ius.bg.ac.rs
Redovni profesor Pravnog fakulteta, Univerziteta u Beogradu

9. Akademik Vladimir Kostić vladimir.s.kostic@gmail.com

Redovni profesor Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu

10. Prof. Mr Milan Aleksić mza2@cornell.edu, milan.aleksic@nova.edu.rs
Profesor Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu,
Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu
11. Dr Jelica Đokić jedjokic@sbb.rs
Redovni profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu,
Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu

12. Dr Damnjan Radosavljević damnjanr@open.telekom.rs

Profesor Visoke poslovno tehničke škole strukovnih studija u Užicu, Visoka poslovno tehnička škola strukovnih studija Užice
13. Dr Ivan Bulatović ivan.bulatovic@bbs.edu.rs
Profesor Beogradske poslovne škole-Visoke škole strukovnih studija, Beograd

14. Dr Branko Urošević-Potpredsednik urosevic@ekof.bg.ac.

Redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

15. Dr Miodrag Popović-Generalni sekretar pop@etf.bg.ac.rs

Redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu
16. Dr Darko Plećaš darkovplecas@gmail.com

Redovni profesor Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu

17. Dr Milan Jovanović milan.jovanovic@fpn.bg.ac.rs

Redovni profesor Fakulteta političkih nauka, Univerziteta u Beogradu
18. Dr Branislav Jeremić- Potpredsednik bane@kg.ac.rs

Redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, Mašinski  fakultet, Kragujevac
19. Dr Slaviša Trajković tslavisa@gmail.com
Redovni profesor Ekonomskog fakulteta , Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

20. Dr Ratko Nikolić nikolic.ratko43@gmail.com

Redovni profesor u penziji- Poljoprivredni fakultet, Univerziteta u Novom Sadu

Arhiva vesti