Home » O NSVO » Predstavnici studenata

Predstavnici studenata

Na osnovu člana 22. stav 2.  Zakona o visokom obrazovanju, dva predstavnika koje odrede  studentska konferencija univerziteta i studentska konferencija akademija strukovnih studija mogu učestvovati, bez prava odlučivanja, u radu Nacionalnog saveta u pitanjima iz člana 11. tačke 7), 8) i 11) ovog zakona.

Predstavnici studenata

1. Stefan Kocić stefankocic@gmail.com Studentska konferencija akademija strukovnih studija Kosovska 8,34000 Kragujevac
2. Nikola Ivković
ivkovicpravni@gmail.com 
Studentska konferencija univerziteta u Srbiji Kralja Milana 48, Beograd 

 

 

Arhiva vesti