Home » О НСВО

О НСВО

Национални савет за високо образовање је највиша институција у Републици Србији која је, по Закону о високом образовању, надлежна за обезбеђење развоја и унапређење квалитета високог образовања.

 

Надлежности НСВО

Чланови НСВО

Представници студената

Правни нормативи за рад НСВО

Архива вести