Home » Општи правни акти

Општи правни акти

ПРАВИЛНИЦИ

  • Правилник о научним, уметничким, односно стручним областима у оквиру образовно-научних, односно образовно-уметничких поља (“Службени.гласник РС”, број 30/07)
  • Правилник о измени Правилника о научним, уметничким, односно стручним областима у оквиру образовно-научних, односно образовно-уметничких поља (“Службени гласник РС”, број 112/08)
  • Правилник о Листи стручних, академских и научних назива (“Службени гласник РС”, број 30/07)
  • Правилник о измени Правилника о Листи стручних, академских и научних назива (“Службени гласник РС”, број 112/08)
  • Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа (“Службени гласник РС”, број 106/06)
  • Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколских установа (“Службени гласник РС”, број 106/06)
  • Правилник о стандардима  и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма (“Службени гласник РС”, број 106/06)
  • Правилник о допуни Правилника о стандардима  и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма (“Службени гласник РС”, број 112/08)

ПРЕПОРУКЕ

  • Препоруке о ближим условима за избор у звања наставник (Интернет-презентација НСВО, 8.06.2007.год.)

УПУТСТВА

  • Упутства за припрему документације за акредитацију (Интернет-презентација НСВО, 12.11.2007.год.)

Архива вести