Home » Zakon o visokom obrazovanju

Zakon o visokom obrazovanju

  • Zakon o visokom obrazovanju  (“Službeni glasnik RS”, broj 76/05)
  • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj 97/08)
  • Autentično tumačenje odredaba člana 127. st.1. i 2. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj 76/05)  (“Službeni glasnik RS”, broj 100/07)

Preuzmi tekst zakona

Arhiva vesti