Članovi KAPK

Vodeći računa o proporcionalnoj zastupljenosti kandidata sa različitih visokoškolskih ustanova, naučno-obrazovnih polja i polja umetnosti, Upravni odbor Nacionalnog akreditacionog tela je razmotrio predlog Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i jednoglasno izabrao sledeće kandidate:

1. Polje tehničko-tehnoloških nauka:

 1. Prof. dr Stojiljković Dragoslava,
 2. Prof. dr Stepanović Jovan,
 3. Prof. dr Janković Aleksandra, koordinator
 4. Prof. dr Ćirović Goran.

2. Polje prirodno-matematičkih nauka:

 1. Prof. dr Bokan Neda, predsednik Komisije
 2. Prof. dr Kovačević Ilija,
 3. Prof. dr Jovanović Verka, koordinator.

3. Polje društveno-humanističkih nauka:

 1. Prof. dr Jovanović-Gavrilović Biljana, koordinator
 2. Prof. dr Bajić Ljiljana,
 3. Prof. dr Bugarski Tatjana,
 4. Prof. dr Čolić Vesna,
 5. Prof. dr Cvetkovski Tatjana.

4. Polje medicinskih nauka:

 1. Prof. dr Plećaš Darko, koordinator
 2. Prof. dr. Šijački Ana,
 3. Prof. dr Stojanović Ivana.

5. Polje umetnosti:

 1. Prof. dr Božić Svetislav, koordinator
 2. Prof. dr Đukić Vesna.

 

 

 

Arhiva vesti