Чланови КАПК

Водећи рачуна о пропорционалној заступљености кандидата са различитих високошколских установа, научно-образовних поља и поља уметности, Управни одбор Националног акредитационог тела је размотрио предлог Националног савета за високо образовање и једногласно изабрао следеће кандидате:

1. Поље техничко-технолошких наука:

 1. Проф. др Стојиљковић Драгослава,
 2. Проф. др Степановић Јован,
 3. Проф. др Јанковић Александра, координатор
 4. Проф. др Ћировић Горан.

2. Поље природно-математичких наука:

 1. Проф. др Бокан Неда, председник Комисије
 2. Проф. др Ковачевић Илија,
 3. Проф. др Јовановић Верка, координатор.

3. Поље друштвено-хуманистичких наука:

 1. Проф. др Јовановић-Гавриловић Биљана, координатор
 2. Проф. др Бајић Љиљана,
 3. Проф. др Бугарски Татјана,
 4. Проф. др Чолић Весна,
 5. Проф. др Цветковски Татјана.

4. Поље медицинских наука:

 1. Проф. др Плећаш Дарко, координатор
 2. Проф. др. Шијачки Ана,
 3. Проф. др Стојановић Ивана.

5. Поље уметности:

 1. Проф. др Божић Светислав, координатор
 2. Проф. др Ђукић Весна.

 

 

 

Архива вести