Чланови КАПК

У складу с одредбом члана 13. став 3. Закона о високом образовању, Национални савет за високо образовање, на седници одржаној 25. јуна 2015. године, донео је следећу одлуку:

За чланове Комисије за акредитацију и проверу квалитета бирају се:

1. Поље природно-математичких наука:

 • Проф. др Ћемал Долићанин
 • Проф. др Шћепан Миљанић
 • Проф. др Софија Пекић Quarrie

2. Поље друштвено-хуманистичких наука:

 1. Проф. др Биљана Предић
 2. Проф. др Мирко Савић
 3. Проф. др Данијел Цветићанин

3. Поље медицинских наука:

 1. Проф. др Зорана Јелић-Ивановић
 2. Проф. др Весна Кунтић
 3. Проф. др Јован Поповић

4. Поље техничко-технолошких наука:

 1. Проф. др Драгутин Дебељковић
 2. Проф. др Живадин Мицић
 3. Проф. др Драган Тасић

5. Поље уметности:

 1. Проф. Драгослав Аћимовић
 2. Проф. Зоран Т. Тодовић
 3. Проф. др Дубравка Јовичић

6. Из реда професора струковних студија:

 1. Др Вера Милошевић
 2. Др Мирољуб Миливојчевић

Мандат чланова Комисије за акредитацију и проверу квалитета започиње наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Србије” и траје четири године.

Архива вести